רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מורשת ומרחב כפרי
 
בעשורים האחרונים עוברת ההתיישבות הכפרית תמורות מרחיקות לכת - בתפיסות הערכיות, במבנה הפיסי, במבנה הארגוני, הכלכלי ובהרכב החברתי.

לתמורות אלה השלכות על המרחב הכפרי, המרקמים הבנויים, הנוף החקלאי ונכסי מורשת התרבות המבטאים את ייחודה של תופעה זו.

בישראל הנוף הכפרי הוא חלק מדמותה של הארץ, לכן החשש לפגיעה בו מעודד מחקרים והתעניינות ביצירת כלים תכנוניים, בדרכים לחיזוק המודעות לחשיבותם של הנופים ושל נכסי התרבות ובשיתוף הציבור בהכרזתם לשימור.

מוסדות התכנון משלבים כיום בין שטחים פתוחים לנופים חקלאיים.

נושא זה ראוי לדיון בשל האיזון הנדרש בין שימור לבין פיתוח, בשל הרגישות לשטחים מוגנים, בשל הלחץ הנדל"ני והביקושים הגדלים למגורים במרחב כפרי.

לשטחים ולנופים כפריים אלה תפקידים רבים: לשמש חיץ בין אזורים רוויי בנייה, לשמש לצורכי פנאי ונופש, להיות 'נופים אחרים' לחברה עירונית גדלה ולספק חוויה וסקרנות.


Powered By teti-tu