רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מורשת תרבות וחברה
 
ועדת המורשת העולמית הוסיפה בשנת 2007 את ה'קהילה' ליעדים האסטרטגיים שלה.

הדבר מבטא את התפיסה שלפיה לקהילה המקומית תפקיד חשוב בשימור המורשת.

נוסף לכך, לנוכח ההתעוררות החברתית בישראל בקיץ האחרון, עולות סוגיות של זהות ואחריות חברתית-תרבותית וגם סוגיות של התחדשות עירונית לסדר היום.

סוגיות אלו נקשרות במהותן לעיסוק בשימור מורשת התרבות.

מהו, אם כן, תפקידה של החברה או הקהילה המקומית בשימור המורשת בישראל?

מהי רמת המעורבות הקהילתית-חברתית בתהליכי שימור המורשת?

עד כמה תהליכי השימור מוכתבים "מלמעלה"?

האם ניתן לזהות התעוררות "מלמטה" לטובת שימור ערכי המורשת בישראל?

וכיצד אלו משקפים את פניה של החברה בישראל: האם פנינו אל פלורליזם תרבותי?

Powered By teti-tu