רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

 עורכות: עירית עמית-כהן, יעל פורמן-נעמן

   קהילות במנגנוני השימור 
   בין קהילה לשימור"מלמטה"נופי תרבות – הגדרות ומיוןנופי תרבות – תפיסה ועיצובכלים בשימור ויישומםהמורשת הערבית בישראל, מהדחקה לחשיפהבין רעיון לבין זיכרוןמעיר חדשה לעיר היסטורית

Powered By teti-tu