רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת התרבות והרקמה העירונית
מורשת תרבות וחברה

Give a time to Giv'atayim
סקר עירוני בעידן הרשת


יעל אלף
המחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן
מינהל שימור, רשות העתיקות
 


הרצאתי תעסוק בהשפעת תרבות הרשת על הגישה לסקרי שימור עירוניים. נושא זה יבחן באמצעות ניתוח של קורס הנערך כפרויקט סקר עם סטודנטים במסלול לתואר שני "שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות" במחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן.

הרעיון לשלב פעילות של סטודנטים וקהילה בפרויקט סקר, קרם עור ביוזמה משותפת של אוניברסיטת בר אילן, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ועיריית גבעתיים. במהלך הקורס ערכו הסטודנטים פרויקט סקר בשכונות שהן אבני דרך בהתפתחותה של העיר: שכונת ארלוזורוב, שכונת פועלי הרכבת ומתחם לביא, ושכונת גבעת רמב"ם.

מטרת הפרויקט הייתה לגבש רשימת מצאי של אתרים לשימור על ידי עריכת סקר עירוני, שתוצריו ישמשו את הרשויות והקהילה כבסיס למדיניות השימור בעיר. הקורס הורכב משיעורים תיאורטיים וסדנאות בשטח, שהונחו על ידי ותיקי המקום. אלו חשפו היסטוריה עשירה שהשתמרה במבנים ואתרים שאינם מוכרים לרבים, כגון מקבץ של מבני מגורים צנועים בשכונת ארלוזורוב. מקבץ זה משמר מרקם של רחוב טיפוסי המתעד את ראשיתה של השכונה עם חלקות מאורכות שנועדו לשמש כמשקי עזר. בעקבות ניתוח המקורות ההיסטוריים התבהרו זהותה של כל שכונה ואופייה הייחודי.

תרבות הרשת השפיעה על הקורס כפרויקט סקר בשני מישורים: במישור הטכנולוגי נעשה שימוש בטכנולוגיות רשת לתרגול של הערכת המשמעות של מקום, על ידי בניית טופס אינטראקטיבי עם שדות הכוללים: מידע היסטורי, סיפורי האתר, טיפולוגיה, קריטריונים להערכה ואותנטיות. מיומנות זו נדרשת כדי להבטיח איכות נאותה של הסקר. במישור התרבותי הקורס נבנה ברוח המדיות החברתיות, הן במובן של הבנה של המקום דרך החוויה האישית של התלמידים והן בשיתוף הקהילה בחשיפת הסיפורים המקומיים. אופיו הפתוח והפלורליסטי של הפרויקט מזמן מפגש של המשתתפים השונים המעורבים בתהליך הסקר העירוני.

התפיסה העקרונית של הקורס, שבו מעורבים סטודנטים, רשויות, אקדמיה וקהילה מקומית ומתערבבים בו חוויות וזיכרונות אישיים וקולקטיביים, לא היה אפשרית ללא טכנולוגיות הרשת ואלמלא תרבות הרשת. התרומה של הסטודנטים, מלבד החיבור האישי שנוצר למקומות ולאנשים, מאפשרת לשתף את הקהילה, ולהעניק למקומות משמעות מזווית חדשה, שתאיר את הפוטנציאל הטמון באתרים אלה כחלק מתהליכי עיצוב המורשת והזהות המקומית.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu