רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת תרבות וחברה

שימור בר קיימא של אתרים ארכיאולוגיים ברשויות מקומיות, מקרה מבחן: תל יקנעם

אדר' ערן חמו
אוניברסיטת חיפה, רשות העתיקות 


בארץ ישראל מוכרים כ- 30,000 אתרים ארכאולוגיים המוכרזים על פי חוק העתיקות. האחריות על שמירת חוק העתיקות חלה על רשות העתיקות, בעוד שעל ניהול האתרים מופקד בעל הקרקע או לחלופין הרשות המנהלת אותם. נתח נכבד מן האתרים הארכאולוגיים מופקד בידיהן של רשויות מקומיות. ערים, מועצות מקומיות, ישובים קהילתיים וצורות התיישבות נוספות מופקדים על ניהולם של אתרים ארכאולוגיים. בעוד שאתרים אלו הם משאב מוגבל ומתכלה, למרבית הרשויות המקומיות אין אסטרטגיה ברורה לניהולם.

לצורך פיתוח אסטרטגיית ניהול ישימה ובת-קיימא, נדרשים בין היתר זיהוי ערכי המקום, שיתוף פעולה בין כל בעלי העניין שיכולים להשפיע על שימור האתר והבנה של מציאות ניהולית. אסטרטגיית ניהול הולמת למשאב ארכאולוגי נתון תאפשר את שימור ערכיו התרבותיים באמצעות פעולות הגנה והאטה של תהליכי הבלייה.

תכנית ממשק וניהול מאפשרת לשלב בין שלושה תהליכים המתרחשים על פי רוב במקביל - תהליך השימור, תהליך התכנון התיירותי ותהליך שיתוף הקהילה - וליצור תהליך בר קיימא בשימור אתר ארכאולוגי.

הדגשת חשיבותו המקומית של אתר ארכאולוגי ושימורו בגישה בת-קיימא מבטיחים תועלות לאורך זמן, עבור בעלי העניין השונים במקום. כך למשל, שימור האתר יחולל הזדמנויות תעסוקה, הכנסה, שירותים ציבוריים וחברתיים ויוביל לחיזוק הזהות המקומית של הקהילה המעורבת.

בהרצאה זו אבחן דרכים לשימור בר קיימא של אתרים ארכאולוגיים ברשויות מקומיות, באמצעות ניתוח תל יקנעם כמקרה בוחן .

פרויקט שימור תל יקנעם הוא דוגמה לשיתוף פעולה בין עיריית יקנעם ורשות העתיקות, המתקיים מזה כ- 5 שנים. במהלכן שומרו השרידים הארכאולוגיים ופותחה מערכת דרכים ותחנות מידע לצורך הצגת האתר לקהל בשיתוף פעיל של הקהילה המקומית.


עבודת המחקר מתבצעת בלימודי תואר שני בשימור באוניברסיטת חיפה בהנחיית ד"ר רוית לין.<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu