רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

הגדרת מקצוע השימור בישראל – תמונת מצב וסוגיות בהכשרה 
 
שרון תג'ר
משמרת ציורים עצמאית 

נעה כהנר מקמנוס
משמרת נייר עצמאית 


שימור כולל את כל הפעולות הננקטות כדי להאט או למנוע נזק והתדרדרות של נכס תרבות. הדבר נעשה על-ידי שליטה בתנאי הסביבה ו\או טיפול במבנה החפץ, באופן בו ניתן יהיה להאריך את חייו אגב שינוי מזערי באופיו ובמראהו.

לאור חששות בנוגע לאתיקה וסטנדרטים מקצועיים בשימור המורשת החומרית, עסקה ועידת קופנהגן של איקו"ם בשנת 1984 בהגדרת מקצוע השימור-שחזור, בהבדלתו ממקצועות אחרים (אדריכלי שימור, מדעני שימור, מהנדסים ובעלי מקצוע אחרים התומכים במקצוע השימור-שחזור) ובביסוס דרישות הכשרה נאותות.
 
מקצוע השימור כולל בתוכו תחומים שונים הנבדלים זה מזה בתיאוריה ובמעשה.

על המשמר-משחזר לזכות בהכשרה אומנותית, טכנית ומדעית המבוססת על תוכנית לימודית מאוזנת וכוללת. הכשרתו חייבת לכלול את ההתפתחות של מיומנות ידנית, רכישת רקע תיאורטי נרחב בנושא חומרים וטכניקות, וביסוס קפדני במתודולוגיה מדעית אשר יפתחו יכולת פתרון בעיות שימוריות באופן שיטתי, תוך שימוש במחקר מדויק ובפרשנות ביקורתית של תוצאותיו. למרות הבסיס המקצועי המשותף של מרבית תחומי השימור, הוראת התחומים השונים תיעשה בהתמקדות עמוקה ויסודית בדיסציפלינה הנבחרת.

ההרצאה תדון בסוגיות הבאות:

1. מקצוע השימור בישראל, תמונת מצב
2. התפתחות המקצוע וההכרה הפנימית והחיצונית בסטנדרטים מקצועיים
3. זיהוי צרכים:
    - מחקר משותף המשווה בין כל מוסדות הלימוד והחינוך של מקצוע השימור (מטרות, תוכן הלימודים, רמות לימוד) 
    - תוכניות שיתוף פעולה בין כל מוסדות הלימוד והחינוך של מקצוע השימור ברמה הלאומית
    - מחקר בתחום השימור-שחזור
    - הפצת מידע על-ידי פרסום מחקרים ופרויקטים של שימור-שחזור
    - פיתוח מילון מונחים בשפה העברית אשר יתבסס על הגדרות המצויות בספרות המקצועית 
    - גיוס משאבים נאותים כדי לקדם ולהבטיח החלפת מידע בין הגורמים המקצועיים, הציבור ומקבלי ההחלטות והעשרתם במידע ובמיומנויות חדשים.<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu