רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת התרבות והרקמה העירונית

מ"עיר גנים" ל"מרקם העירוני הציוני"

פרופ' רות קרק וד"ר מיקי זיידמן


תנועת "עיר גנים" (Garden City) מוכרת בעולם ככור מחצבתו של התכנון העירוני המודרני.
מטרתה של הרצאה זו לאפיין את תופעת "ערי הגנים" בארץ ישראל" ואת התפתחותו של "המרקם העירוני הציוני". האפיון מתבסס על עבודת מחקר שמטרתה הייתה לבסס את הטענה שארץ-ישראל הייתה המקום היחידי בעולם בו אומץ רעיון "עיר גנים" כפתרון למערכת עירונית שלמה, בקנה מידה ארצי.

ההתיישבות בארץ-ישראל תחת המטרייה הרעיונית של "עיר גנים" החלה מוקדם מאד וכללה, כמעט ללא יוצא מן הכלל, את כל ההתיישבות העירונית היהודית שהתפתחה במחצית הראשונה של המאה העשרים. החיבור בין תנועת "עיר הגנים" העולמית לבין המעשה הציוני, דומה במהותו ובחשיבותו לחיבור בין אסכולת האדריכלות המודרנית – הסגנון הבינלאומי - לבין הבנייה בארץ ישראל, כמו גם לחיבור בין האידיאולוגיה הסוציאליסטית לבין ההתיישבות החקלאית.

בנוסף, נדגים כיצד בתנאים המקומיים (הכפפת רעיונות "עיר גנים" לחזון הציוני, לחצי ביקוש מרוכזים לדיור, מתכונת השקעת הון ייחודית, ותכניות מתאר מנדטוריות) התפתחה ההתיישבות במתכונת "עיר גנים" למרקם עירוני ייחודי לערי ארץ-ישראל, אותו הגדיר זיידמן "מרקם עירוני ציוני". מרקם זה מהווה עד ימינו את רוב המסה הבנויה בערי ישראל והוא ממשיך להיות המקור העיקרי לרעיונות המזינים את מערכת התכנון הישראלית.

בסופה של ההרצאה נעסוק בשאלת הרלוונטיות של רעיון תכנוני בן יותר ממאה שנה, שיובא מאירופה, לתכנון העירוני הישראלי במאה ה-21 ובחשיבות השימור של מרקם ייחודי ובעל חשיבות עולמית.
בכך תוסיף הרצאה זו נדבך חשוב ולא ידוע לתמונה המציירת את ייחודיותו של היישוב היהודי בארץ-ישראל כאכסניה ומקום מימוש לרעיונות חדשניים ומהפכניים בעלי חשיבות כלל עולמית.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנס

Powered By teti-tu