רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

דילמות בשימור מורשת בתנאי קונפליקט


פרופ' ראסם ח'מאיסי
החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה 


שימור מורשת אינו תהליך מקצועי ניטראלי, ברבים מהמקרים זהו תהליך פוליטי המבוסס על ערכים, נורמות, וזכייה בכוח להשגת מטרות שימור המורשת ויישום מדיניות שנקבעה על ידי בעלי הכוח השולטים במשאבים. בתהליך השימור מעורבים מספר בעלי עניין אשר לא בהכרח מתקיימת ביניהם זהות אינטרסים. בתנאים של מאבק על זהותה ודמותה של ארץ, של עיר ושל מקום, בנוסף למציאות של נרטיבים ושיח מנוגדים, ולכל הפחות סותרים המייצגים את אותו מקום, מלאכת שימור המורשת הופכת קשה ורוויה דילמות. במקומות רבים ברחבי העולם מתקיימת תחלופה של תרבויות, חברות מייצרות שכבות ורבדים שונים של ערכים המחייבים שימור. כך קורה שחברות אחדות חולקות את אותו מרחב, וכל חברה מנכסת לעצמה נכסי מורשת המצויים במרחב המשותף. מצב זה מורכב ומעורר בעיות.

מטרת הרצאה זו להציג מסגרת תפיסתית כדי להתמודד עם סוגיית שימור המורשת הבנויה בתנאי קונפליקט גיאופוליטי וסוציו-תרבותי. המאמר יסקור ספרות המציגה את שימור המורשת בהקשר של חברות שסועות, הגדרת המורשת בחברות אלה, והפעלת מטריצה של משימות כדי להבטיח את ניכוס המורשת על ידי אלה שלהם הכוח והשליטה במרחב. במאמר אציג גישה ביקורתית לתהליכי השימור הקיימים בישראל ומבוססים על הכחשה והדרה. תהליכים אלה יסקרו משלב הזיהוי והגדרת המקומות/ האתרים/ המרקמים שיש לשמר, עד הפעלתם ותחזוקתם של אתרי מורשת. ההרצאה תסקור את העיר עכו, שהוכרזה כאתר מורשת, אך המאבק על דמותה של העיר מייצר חסם בפני שיתוף קהילה מקומית בשימור הרקמה האורבאנית והמונומנטים הקיימים בה.

<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu