רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת התרבות והרקמה העירונית
מורשת ומרחב כפרי

גלעיני הכפרים ההיסטוריים סביב ירושלים – סקירה ודיון במקרי מבחן

אדר' אבי משיח
רשות העתיקות, האוניברסיטה העברית 


הכפר הערבי המסורתי, שהיה נוף יישובי נפוץ באזורנו עד אמצע המאה הקודמת, נמצא בתהליך של הכחדה ומצוי כיום בסכנת היעלמות. בנייה מקומית זו המשקפת את פני הארץ והחברה המסורתית שרווחה כאן במשך מאות שנים נושאת ערכים תרבותיים, אסתטיים וגיאוגרפיים ייחודיים. תהליכים גיאופוליטיים, תהליכי עיור ופרוור, ושינויים בחברה הערבית מאיימים כיום על המשך קיומם של גלעיני הכפרים הנמצאים בתהליך מתמשך של הרס וטשטוש.

מכפרים מרשימים, שנבנו על פי מיטב המסורת הערבית הכפרית ומבוססים בחלקם על גבי שרידי יישובים עתיקים , נותרו כיום שרידים מועטים בלבד.
הבנייה המסורתית, המבנים והמרקם הכפרי הייחודי עברו תהליכי הסתגלות והתאמה לאורח החיים המודרני. לעתים ערכי הבנייה המסורתית נשתמרו על אף תהליכי המודרניזציה, אך, על פי רב, הערכים הגלומים בגלעיני הכפרים הערבים המסורתיים נפגעו באופן בלתי הפיך.

בהרצאה זו אסקור את מצב השתמרותם של גלעיני הכפרים הערביים המסורתיים סביב ירושלים, בעבר ובהווה. בכפרים אלו, הנמצאים תחת לחצי פיתוח כבדים, ניתן להבחין בדפוסים שונים של השתמרות הגלעין ההיסטורי וברמות שונות של התערבות בבנייה המסורתית. בהרצאה אתמקד ואשווה בין שני מקרי מבחן: הכפר מאלחה והכפר בית צפאפא.

כפרים אלו התפתחו באופן דומה עד 1948, והם מתאפיינים כיום בדפוס השתמרות שונה של הגלעין הקדום. ההשתמרות של מרכיבים שונים מעידים על עברו הכפרי - מסורתי של האזור, על הבדלי השלטון והבדלי האוכלוסייה. בכל אחד מהמקרים הנחקרים השפיעו מרכיבים אלה על אופן ההתייחסות של התושבים ושל הרשויות אל השרידים הקדומים שייצגו את המורשת של הכפר.

בחינה השוואתית של מצב השתמרות הגלעין המסורתי במקרי מבחן אלו תשמש בסיס להצעת קווים מנחים לשיקום ולהתערבות בשרידי הרקמה הבנויה של גלעיני הכפרים.
הרצאה זו מתבססת על עבודת סקר גלעיני הכפרים הערביים ההיסטוריים סביב ירושלים אותה ביצעתי בעבודתי כאדריכל ברשות העתיקות ועל מחקר לתואר שני במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית במגמה הגיאוגרפית היסטורית.<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu