רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת התרבות והרקמה העירונית
מורשת תרבות וחברה 

קונפליקטים בשימור: המקרה של בית הקברות ממילא *

אדר' שירה שפרכר סגלוביץ'
בצלאל, המחלקה לארכיטקטורה 


בהרצאה אדון באתר בית הקברות המוסלמי ממילא שבירושלים, מנקודת המבט של קונפליקטים בשימור. מקרה בוחן זה מעורר מחשבות ביחס למקומם המאתגר של בתי קברות מוסלמיים בערים בישראל, וביחס לתפקידו של השימור, ככלי לשינוי המרחב, בהקשר זה.

ההיסטוריה של בית הקברות ממילא היא למן התקופה הממלוכית. רבים מחיילי צלאח א-דין קבורים בו, כמו גם בני המשפחות המיוחסות של ירושלים, שיח'ים, שופטים ואנשי דת. החל מראשית המאה העשרים עבר בית הקברות שינויים מרחיקי לכת וכיום, חלק ניכר משטחו כלול בשטח גן העצמאות. כמו כן, מצוי בשטחו מלון פאלאס ששימורו, או בנייתו מחדש, מסתיימים בימים אלו.

מתוך הרצף ההיסטורי רב השכבות, מאיר המאמר שלוש נקודות בזמן ושלושה היבטים קונפליקטואליים בשיח השימור: 1. שלהי התקופה המנדטורית, תקופה המציפה את המתח המובנה לכאורה בין שימור ופיתוח. בתקופה זו ערכן של קרקעות בתי הקברות ככלל וממילא בפרט, עלה, והוביל ליוזמות תכנוניות שונות. כיוון שכך, הייתה זו תקופה של משא ומתן מרחבי בין שימור לפיתוח, ובין כוחות פוליטיים, כלכליים, דתיים ומקצועיים, אשר באו לידי ביטוי בכלים של תכנון מודרני.

2. התקופה הפוסט-מלחמתית (שנות החמישים-שישים). תקופה זו עוסקת בשאלות של שימור, זיכרון ושכחה, בהקשר של מורשת קונפליקטואלית. בהקשר זה ידון המאמר בהרס בית הקברות ובפיתוחו כגן מחד ובניסיונות לשמור חלקים ממנו מאידך, ואף לייצר מורשת מומצאת באתר "מערת האריה" שבתחומי בית הקברות.

3. שנות האלפיים, בתקופה זו מופנה המבט לדיון בכוחו ההולך וגובר של השימור ובקונפליקט סביב סוגיית האותנטיות. המאבק על בית הקברות ממילא וההתנגדות לבניית מוזיאון הסובלנות חזר בשנים האחרונות להיות מוקד לדיון מרחבי ופוליטי, הנשען בעיקרו על שיח השימור. במקביל מתקיים דיון ער סביב סוגיית שימור/הריסת בית המלון פאלאס.

ניתן לדמיין את המבט מחדר המלון החדש וולדורף אסטוריה, מבעד לחזית ההיסטורית של מלון פאלאס, לעבר שרידי הקברים של ממילא שנהרסים ומשופצים לחליפין, לצד מדשאות גן העצמאות – סיטואציה כמעט בלתי אפשרית. אולם דווקא בשל מורכבות זו יש לנסות ולחשוב באופן תיאורטי ופרקטי גם יחד על מרחבים קונפליקטואליים באמצעות שיח השימור, ועל ידי כך להציע מסגרות מחשבה אלטרנטיביות לאתרי מורשת המצויים בתחרות. 


* ההרצאה מתבססת על מחקר בהנחיית ד"ר אלונה נצן-שיפטן.

<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu