רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת התרבות והרקמה העירונית

שימור הוא הירוק החדש

תגית כלימור
קנפו כלימור אדריכלים, מרצה בכירה בטכניון 


שימור מרקמים עירוניים ומבנים בעלי ערך היסטורי הם אבני יסוד בבנייה של זהות מקומית, באמצעות שימור של זיכרון משותף. לשיקום ולשימור של המורשת התרבותית, תפקיד מרכזי ורב חשיבות בתהליכי התחדשות עירונית. הטמעת השימור במרחב כתהליך הדרגתי וממותן מאפשרת צמיחה והתאוששות עירונית. אמות מידה לשימור מרקמים קיימים ומבנים היסטוריים מתייחסות לערכו ההיסטורי-התרבותי של המבנה ולרמת עיצובו האדריכלי, יחד עם הערכת המשמעות הכלכלית של תהליך השימור. כיום, לאור המגמה הכלל עולמית להפחית את טביעת הרגל האקולוגית, לתהליך השימור מתווסף היבט נוסף והוא שיפור המבנה והפיכתו למבנה בר קיימא - רטרופיט (retrofit).

בשל העלויות הגבוהות במקרים רבים של תהליך השימור נדרשת יצירתם של מנגנונים התומכים ומעודדים את התהליך הן באמצעות תמיכה כספית והן באמצעים חלופיים הנוגעים להגברת זכויות הבניה. שימור מבנה בעל ערכים והפיכתו למבנה בר קיימא מוסיף קריטריונים להערכת השימור:

• בדיקת ההשפעה הסביבתית של מבנים לשימור או התרומה החברתית, הכלכלית והסביבתית של מבנה שהוחלט לשמרו ולהשמישו
• בחינת היתרונות הכלכליים של "ירוק" המבנים לאורך זמן

בניינים היסטוריים יכולים להתפס כבני קיימא הודות לתכנון המסורתי המאפיין אותם ומגיב לאקלים ולתנאי הסביבה. עם הקמת בנין חדש, גם אם הוא בניין 'ירוק', מתקיים תהליך של דילול משאבי סביבה באופן ישיר או עקיף. שימור מבנים העושה שימוש בחומרים קיימים, מפחית פסולת ומשמר את אופי המקום. מבנים היסטוריים במקרים רבים נתפסים כנעדרי יעילות כלכלית, כצפויים לעלויות השקעה גבוהות על מנת להתאימם לפרוגרמה חדשה מחד, ולדרישות מערכות אנרגיה ותשתית המיישמות בנייה ירוקה מאידך.

החיבור בין שימור ובניה מקיימת מיושם במדינות רבות בעולם. שיפור מערכות אנרגיה ומים תרם תרומה משמעותית לחיסכון בהוצאות ישירות ובהוצאות תחזוקה של מבנים, השיפור הוריד נוכחות חומרים רעילים, היטיב באופן משמעותי את איכות האוויר במבנים, תרם להעלאת נוחות ורווחת המשתמש וגם הפחית את הפגיעה במשאבים מתכלים.

בהרצאה יוצגו דוגמאות הממחישות את היתרונות המתקיימים במקרים בהם נמצא שילוב בין שימור ובניה ירוקה, דוגמת הבניין האיקוני - Empire State Building , שעל פי הנתונים הכספיים עתיד להחזיר תוך כשלוש שנים את ההשקעה הגבוהה בו בהפיכתו לבנין ירוק. מקרה בוחן זה מהווה אבן דרך לעידוד ההשקעה ב'ירוק' במבנים קיימים בכלל ובמבנים לשימור בפרט ולנחיצות ליישם תהליכים אלו לטובת שימור מורשת הטבע והתרבות.

<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu