רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת ומרחב כפרי
מפגשים בין מורשת טבע ומורשת תרבות

שיטה לגיבוש מדיניות שימור עבור קו רכבת היסטורי -
מקרה מבחן: קו הרכבת המנדטורי חיפה-קנטרה

 
אדר' עדי שגוב הר-נוי
הטכניון, חיפה 


הרצאה זו מתבססת על עבודת גמר בלימודי תואר שני בשימור מבנים ביחידה ללימודי חוץ בטכניון ומטרתה להציג שיטה לגיבוש מדיניות שימור עבור קו רכבת היסטורי. שימורו של קו רכבת היסטורי הינו אתגר חדש בתחום השימור בארץ ובעולם.

קו רכבת היסטורי, מרחב ליניארי צר וארוך, משתרע על פני שטח גיאוגרפי נרחב וחוצה אזורים עירוניים, מרחבים כפריים ושטחים פתוחים. לאורכו של קו הרכבת מצויים מאות ולעיתים אלפי שרידים היסטוריים מסוגים שונים והוא מכיל מגוון רחב של נושאים ומשמעויות.

השיטה המוצעת מבוססת על שני גופי ידע עיקריים מתחום השימור: המורשת התעשייתית ודרכי תרבות. קווי רכבת היסטוריים הם חלק בלתי נפרד מהמורשת התעשייתית. ההקבלה בין דרך תרבות לבין קו רכבת היסטורי נעוצה במבנה המרחבי הזהה שלהם: מרחב ליניארי שלאורכו התרחשה תנועה ותחלופה. תפישה זו של קו הרכבת קושרת בין מרכיבים שונים הנמצאים לאורכו.

לצורך יישומה המעשי של השיטה המוצעת נבחר קו הרכבת חיפה-קנטרה. זהו הקו הראשי של מערך הרכבות המנדטורי בארץ ישראל, שסלילתו החלה ב-1915 וחלקו פועל עד היום. בימים אלה נמצא קטע המסילה המזרחית של הקו בעיצומו של תהליך סלילה ושימוש מחדש. תהליך זה מעורר שאלות בנוגע לטיפול בשרידים ההיסטוריים הרבים ובנופי התרבות המצויים לאורכו והופך את הדיון באופן שימורו לאקטואלי מתמיד.

בהרצאה אציג שיטת עבודה הכוללת זיהוי, לימוד והבנה של קו הרכבת, מרכיביו, מאפייניו והמשמעויות הקיימות לאורכו. אציג את הערכת המשמעות התרבותית של קו הרכבת ואת מיפוי המשמעויות שזוהו לפי פריסתן המרחבית לאורך הקו. השיטה מתבססת על עריכת תכנית כוללת, המבטאת את פריסת הנושאים הקשורים לקו הרכבת ההיסטורי. נושאים אלו משקפים את הערכים הקיימים בו. בעזרת התכנית ניתן לדרג את האתרים והשרידים השונים הקיימים לאורך קו הרכבת על פי חשיבותם ולגבש מסמך מדיניות המכיל קווים מנחים לשימורו של הקו.

התפיסה המקשרת שרידים היסטוריים במרחב הפיזי באמצעות נושאי חתך משותפים, מהווה את תמציתה של שיטת העבודה המוצעת ולכן, על אף שהשיטה המוצעת פותחה עבור קו רכבת היסטורי היא יכולה לשמש מרחבי שימור נוספים, בעיקר מרחבים כפריים, הכוללים מגוון רחב של נושאים הפזורים על פני אזור גיאוגרפי גדול. מרחבים אלה עשויים להיות יחידות גיאוגרפיות או מנהלתיות מוגדרות כמו עמקים, נפות, דרכים, ערוצי נחל ועוד.

שיטה זו פותחת צוהר להבנה מעמיקה יותר של המורשת בהקשר המרחבי שלה ומאפשרת נקודת מבט חדשה על שרידיה הפיזיים של מורשת זו. 
 

<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu