רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת תרבות וחברה

בין ניהול השימור לניהול התיירות, מקרה המבחן של קבר דוד בירושלים

עמית רוזנבלום
רשות העתיקות 


פרויקט השימור של מתחם קבר דויד בהר ציון, מטעם החברה לפיתוח ירושלים (הרל"י) ורשות העתיקות, מנוהל ומבוצע על ידי מינהל שימור ברשות העתיקות, מאז מרץ 2011. פעולות השימור הן חלק בלתי נפרד מתוכנית פיתוח כוללת למתחם שמטרותיה העיקריות הן:

1. הסדרת המכלולים הארכיטקטוניים באתר, על מנת לאפשר קליטה של מבקרים רבים הפוקדים מדי יום את המקום ומעבר נאות ובטוח.

2. ייזום הקמתו של גוף שינהל את האתר באופן קבוע ויתפעל אותו (גוף שלא קיים כיום).

בד בבד עם שימור האתר פוקדים מבקרים רבים את המקום מדי יום. ביצוע פעולות שימור בחללים בהם המבקרים עוברים בדרכם אל ציון הקבר, מערים קשיים הן למבקרים הפוקדים את המקום והן למשמרים הפועלים בו. ניהול התיירות - חסימת דרכי גישה, הגבלת מעברים והכוונת המבקרים - הפך לחלק מהפרקטיקה של המשמרים.

בהרצאה זו אבחן את ניהול השימור של מתחם קבר דוד לאור שני מסמכים: האמנה הבינלאומית לתיירות באתרי מורשת (מקסיקו 1999) והצהרת קוויבק על רוח המקום (2008). השאלות עליהן אבקש לענות בהרצאה הן שתיים: האם היבטי השימור והתיירות של מתחם הקבר הולמים את הרעיונות המובעים במסמכים אלו? האם תוכניות הפיתוח העתידיות עולות בקנה אחד עם אותם רעיונות?<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu