רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מפגשים בין מורשת טבע ומורשת תרבות

אותנטיות ויושרה/שלמות במסמכי ההכרזה על אתר מורשת עולמית 'דרך הבשמים - ערי המדבר בנגב, עבדת, ממשית, חלוצה, שבטה'

עדי סלע וינר
Rutgers University, CHAPS (Cultural Heritage and Preservation Studies), USA 


אותנטיות (Authenticity)ויושרה/שלמות (Integrity) הם תנאים מחייבים בתהליך הכרזת אתרים המועמדים לרשימת המורשת העולמית. תמורות תפישתיות בהגדרתם, כמסמך נארה לאותנטיות (1994), הוטמעו במסמכים רשמיים של גופים בינלאומיים. אתר 'דרך הבשמים - ערי המדבר בנגב' ('דרך הבשמים'), היחיד מאתרי מורשת עולמית בישראל שהוכרז כנוף תרבות 07.2005, על-פי קריטריונים (iii) ו-(v) של ערך אוניברסלי יוצא דופן (Outstanding Universal Values), נדרש לעמוד בתנאים אלה. העבודה בוחנת את האותנטיות והיושרה/שלמות באתר כפי שבאים לידי ביטוי במסמכי ההכרזה הרשמיים; וכן, את הפרשנות המקובלת למושגים אלה בעת הכנת תיק המועמדות וההכרזה, וביטויים בהקשר הרחב של 'דרך הבשמים'. האתר המוכרז הצטיין באותנטיות רבה, הציג תמונה כוללת בהירה ויושרה/שלמות גבוהה. עם זאת, שתי ערים צוינו כחריגות בולטות.

התנאים נבחנו במסמך המועמדות המקורי (2003) וההשלמות לו, בדוחות ההערכה של הארגונים המייעצים (2004, 2005), בנוסח ההכרזה הסופי (2005) ובהצהרה הרטרוספקטיבית של הערכים האוניברסליים הבולטים יוצאי הדופן, 2010, אל-מול ההנחיות האופרטיביות ליישום האמנה למורשת עולמית מהדורות 1999, ו-2005. בחינת ההקשר הורחבה לשני היבטים: האחד, היבט מקומי, בגבולות ישראל, והשני, היבט אזורי, הדרך מעומאן ותימן בואכה נמלי הים התיכון ועזה.

קיים הבדל בין האותנטיות והיושרה/שלמות של שני חלקי ההכרזה: הדרך וערי המדבר, ושונות בין פרטי המרכיב השני. בעת שהשתמרות מכלול מרכיבי הדרך מייצג אותנטיות ויושרה/שלמות גבוהים, מרכיב ערי המדבר איננו אחיד. עבדת ושבטה הציגו עמידה גבוהה בשני התנאים, ואילו ממשית וחלוצה, למרות השוני ביניהן, הציגו מצב בעייתי בשונה מהמצוין בהצהרה המקורית. בחינת ההקשר הרחב העלתה כי חסר ניתוח השוואתי בין-לאומי, כמו גם קשר למכלול הדרך ואתרי המורשת העולמית שהוכרזו פטרה, ירדן (1985) וארץ הלבונה, עומאן (2000). ההכרזה מדגישה את ייחודיות קטע הדרך בישראל, והיא נעדרת התייחסות לאתרים נוספים בתחומי ישראל.

לסיכום, מרבית מרכיבי 'דרך הבשמים' עמדו בתנאי האותנטיות והשלמות/יושרה, כהגדרתם בהנחיות האופרטיביות הרלוונטיות. ממשית וחלוצה, אשר צוינו כחריגות בולטות, טופלו ושופרו. ההתייחסות להקשר האזורי הרחב הושלמה בהכרזה, וברשימה הטנטטיבית (2010) של אתרים חוצי גבולות. שאלת האתרים הנוספים בתחומי ישראל, החסרים במסמכים הרשמיים מציעה הזדמנות לבחינה מחודשת של ההגנה עליהם. 


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנס
Powered By teti-tu