רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת תרבות וחברה

שימור נופים ארכיאולוגיים

מוטי היימן
רשות העתיקות ואוניברסיטת בר אילן 


שימור שטחים פתוחים הרוויים בממצאים ארכיאולוגיים "קטנים" כגון מגוון של מתקנים, מערות קבורה וטראסות חקלאיות הוא בעייתי בשל פיזורם על פני שטח גדול. זאת, בניגוד לאתרים גדולים, כגון תילים או חורבות, ששימורם כמעט מובן מאליו.
 
החל משנת 2003 מתבצע פרויקט של מיפוי מערכות חקלאות קדומה בידי כותב שורות אלה, במחקר שנערך באוניברסיטת בר אילן ובתמיכת רשות העתיקות. מטרות הפרוייקט הן:

1. מיפוי של מערכת קדומה בעזרת GPS על מנת לייצור שכבת GIS להמשך מחקר. עד היום בוצע מיפוי נרחב בין הר הנגב בדרום לאזור ראש העין בצפון. פעולת המיפוי הבליטה את קיומן של מספר מערכות חקלאות, זו לצד זו, המשקפות תרבויות התיישבות שונות. כך נמצא לדוגמה שמערכות של חקלאות נגר מדברית (חקלאות ואדיות המתבססת על ניקוז מי גשמים משטח גדול לשטח קטן) פזורות גם בתחום הארץ הנושבת.

2. השתתפות במחקרים רב תחומיים בתחומי ההידרולוגיה, הגיאומורפולוגיה וה"מיקרו-ארכיאולוגיה" בהקשר למערכות החקלאות. אחד המחקרים הללו הראה כי מערכת של חקלאות נגר באזור שפלת יהודה מסוגלת להניב יבולים גם בתנאים של מיעוט משקעים.

3. שיתוף קהילות מקומיות, כמוסדות חינוך בפעולות המיפוי והמחקר הבינ-תחומי, ביניהם כפר הנוער בניצנה, בית הספר התיכון הסביבתי בשדה בוקר, בית הספר הבדווי "אל מוסתקבל" ועוד.

בהרצאה אציע מודל של שימור סביבה רוויה בממצאים ארכיאולוגיים, כפי שהתגבש בשנים האחרונות, כתוצאה משיתוף פעולה בין מגוון מוסדות בעלי זיקה לנושא.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu