רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת תרבות וחברה

'מורשת לא מוחשית כערכים החברתיים בערים היסטוריים'

שלי-אן פלג
אוניברסיטת חיפה – החוג ללימודי ארץ ישראל
רשות העתיקותמרחב עירוני היסטורי מאפשר לתושביו ליצור תחושה של המשכיות, לחזק את הקשר למקום ולפתח זהות מיוחדת אשר משליכה על קיומם כפרטים וכחברה, בהווה ובעתיד. האיומים של הפיתוח העירוני המודרני על מרחבים עירוניים מעסיקים את קהילת המשמרים בכל העולם מאז שנות ה- 60 של המאה הקודמת. התפתחות עירונית אינטנסיבית בעשור האחרון, הפכה את שימור המורשת העירונית לאתגר דחוף. בהתאם, מתפתחות תפיסות לשימור המורשת העוסקות בתפקידה בתהליכי שיקום עירוני. אחת מהן מתמקדת במורשת הלא מוחשית ובמאפייניה החברתיים. העיר עכו היא דוגמה לכך. בעיר זו הערכים החברתיים הם אלה שמייצגים את מורשתה הלא מוחשית. משום כך, חלק נכבד מתהליך השימור בעיר הוא תיעוד הערכים החברתיים והערכתם. פעולת ההערכה בעכו יכולה להיות אמצעי לשילוב התושבים בפיתוח בר-קיימא בעירם וליצור מנוף נוסף להתחדשות העירונית המתרחשת בעיר.
מטרת הרצאה זו להציג מחקר הבוחן את האפשרות לשלב את התושבים כשותפים בתהליך השימור, באמצעות תיעוד המורשת הלא מוחשית בעירם. גישה זו תואמת את 'אמנת פארו', אשר עוסקת בשאלת הערך של מורשת תרבות עבור החברה האזרחית. בהרצאה יוצגו דרכים לעריכת סקר ראשוני של מרכיבי המורשת החברתית בעכו והצעה אופרטיבית לעריכת רשימת מצאי (אינוונטאר) שלה.
הרחבת מאגר הידע של תחום זה, עשויה לעודד מעורבות מוגברת של הקהילה המקומית בשימורה של העיר, הן בשימור ערכיה הפיסיים והן בשימור ערכיה החברתיים, כמו כן יכול מאגר המידע לחזק את תודעת התושבים בחשיבות השימור; ביצירת גאווה ומקור לזהות עצמית וניעות חברתית. עבודה זו היא צעד ראשון לקראת תיעוד המורשת הלא מוחשית של עכו העתיקה. הרחבתה, תחייב מעורבות קהילתית ובניית מנגנוני הגנה חדשים. 

<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu