רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת התרבות והרקמה העירונית

חשיבותם של שווקים עירוניים כמורשת מקומית בהתפתחות העיר

ענת ברלוביץ' 


שווקים עירוניים הם תופעה מוכרת למן העת העתיקה, הם וורנקולרים במהותם ונוכחים כמעט בכל עיר ברחבי העולם. בחינת השווקים בקונטקסט עירוני מאפשרת ניתוח של תפקידם ההיסטורי והחברתי, אם כעוגן עירוני במקרים מסוימים ואם כמנוף להתפתחות במקרים אחרים.

מחקר היסטורי מעמיק על התפתחותה של התנהגות מסחרית בעולם חושף את תפקידם של השווקים העירוניים בהתפתחותן של ערים. עם זאת, חשיבותם של השווקים זכתה להכרה מעטה מצד רשויות מקומיות. אחת הסיבות לכך היא שהם מייצגים תופעה פיזית עממית. על אף נוכחותם רבת השנים, והיותם חלק משמעותי מהזהות המקומית של העיר, ברב המקרים השווקים לא נכללים ברשימות שימור. יתרה מזאת, במקרים רבים הם נתפסים כמטרד שיש להוציאו מתחומי העיר.

בתחום השימור הוגדרו השווקים העירוניים כתופעה תרבותית גלובלית, העונה על קריטריונים של מורשת וורנקולרית. שימור האותנטיות שלהם היא סוגיה שנדונה מעט מאוד בפורומים מקצועיים ואינה משקפת את עוצמתה התרבותית של התופעה.

הסביבה הדינמית של העיר והשוק מחייבים גישה אינטגרטיבית המכילה את הרבדים הרבים המרכיבים את השוק ואת סביבתו, בין אם זו הרקמה הפיזית של השוק ובין אם אלו הסחורות שנמכרות בו ומייחדות את המקום.

בהרצאה זו אציג מחקר שבמהלכו זוהו השווקים וסווגו על פי חמישה קריטריונים: גיל השוק (לפחות בני 200 שנה); מיקום השוק בסביבה העירונית; רצף פעילות ודינמיות של השוק; רמת השירות שהשוק מציע לתושבים מקומיים, תיירים עוברי אורח וקונים המגיעים אליו; גודל השוק. המחקר בדק למעלה מ- 20 שווקים ומתוכם נבחרו חמישה ששימשו כיחידת מחקר. בעזרת מחקר השוואתי נבחנו השווקים שנבחרו בהיבטים שונים ובהם: המיקום, חקירה עירונית ואדריכלית, חקירה היסטורית וזיהוי הערכים התרבותיים של השוק.

תוצאות המחקר מצביעות על תפקידם החשוב של השווקים ביצירת זהות קולקטיבית ומקור לגאווה. מסקנה זו בולטת במיוחד בשווקים המתאפיינים ברציפות היסטורית. מקומות בהם השוק זכה להתייחסות הולמת (כדוגמת השוק בנוטינג היל, לונדון) הוא נתפס כמקור גאווה ושייכות על ידי התושבים המקומיים.

שימורם של שווקים שונה משימור נושא אדריכלי או סביבה עירונית, בשל עצמת נוכחותו של המרכיב האנושי ושל היבטים לא מוחשיים שהם חלק בלתי נפרד מהשוק ומסביבתו הדינאמית.

<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu