רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת ומרחב כפרי

אתגר שימור המורשת התרבותית של ההתיישבות העובדת

ד"ר אהרן עזתי
ארכיון יד טבנקין וארגון ארכיונאי הקיבוצים והמושבים 


ההתיישבות העובדת שמשה מבחינות רבות מסד למדינת ישראל. עשייתה החלוצית במאה השנים האחרונות היא ייחודית וככזאת, ראויה להיות נדבך בזיכרון הלאומי של עם ישראל. תמצית ההיסטוריה של ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ובמדינת ישראל בתחומי הכלכלה החקלאות והתעשייה; התרבות והאמנות; החינוך; הביטחון וכדומה, נשמרת ומתועדת, בין היתר, על ידי ארכיונאים בכ-300 ארכיונים יישוביים, וכן בארכיונים אזוריים, תנועתיים ונושאיים.

השינויים המפליגים שעובר המרחב הכפרי בכלל והמגזר הקיבוצי והמושבי בפרט מעמידים אותנו בפני הצורך הדחוף בשמירה ובשימור התיעוד למען הדורות הבאים. נדרשת כיום מחשבה רבה בדבר הדרכים המתאימות להנגשת אוצרות הרוח לציבור הרחב, וחוץ מאמץ לאומי מיוחד כדי לקדם את הטיפול בשמירה, בשימור ובהנגשה של חומרי ארכיון.

בהרצאה הנוכחית אסקור את סוגי הארכיונים השונים, מצב שמירת החומר, ואת האתגרים בפניהם אנו עומדים בדרך להנגשת האוספים.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu