רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תקצירי הכנס

מורשת תרבות וחברה

בעיות אתיות בשימור מורשת בעידן הפוסט מודרני

מעיינה פליס 


מראשית קיומה של החברה האנושית הופקד השימור בידי הנהגתה הפוליטית, הדתית, החברתית והמוסרית של הקהילה. כפועל יוצא מכך נשמרו או נעזבו התוצרים התרבותיים שלה. שיקולים פוליטיים,דתיים, חברתיים ומוסריים קבעו את גורלם של התוצרים, כלומר, מקבלי החלטות בחברה קבעו מה "יפה", "טוב" ו"בעל ערך". בחברה היררכית, כפי שהיתה במהלך ההיסטוריה האנושית, הודרו ממעגל מקבלי ההחלטות שכבות ומגזרים רבים. בפרספקטיבה היסטורית ניתן להצביע על העדר הכרה בספרות, בשירה ובמוסיקה של שכבות שלמות באוכלוסיה, כמו גם בתרבות החומרית שלהן . דוגמה לטענה זו גלומה בציורי הז'אנר מארצות השפלה, המבטאים מבנה חברתי (בורגנות חזקה) ודתי (הרפורמה). ציורים אלו המתעדים את חייהם החומריים והתרבותיים של האיכרים הם דוגמה המחזקת את ההנחה כי תפיסת עולם חברתית ומוסרית היא זו שקובעת מה "שווה" ומה "לא שווה". כך קרה שהמוזיאונים, האנציקלופדיות וספרי המחקר אינם מציגים תמונה מלאה, אלא תמונה חלקית ביותר של התרבות והחומר.

מהמאה ה- 19 חלו שינויים כבירים בצורת החיים. בתקופה המודרנית השתנתה סביבת החיים, הטכנולוגיה והמדעים קדמו את החילון והתיעוש. מלחמות העולם הרסו את סדרי העולם הישן, פריחת הדמוקרטיה והחינוך מאפשרת חופש עיסוק וגמישות המעמדות החברתיים. קבלת זכויות אזרח והשוויון לנשים, ילדים, שחורים ומיעוטים הפכו לבסיס תפיסת עולמנו המוסרית. השינוי הביא ברכה רבה על תרבות המאה ה-20: המגע עם תרבויות "אחרות" העשיר באופן חסר תקדים את העולם כולו.

לאחרונה אנו מודעים יותר להתערבבות האוכלוסיות כתוצאה מהגירה. נוצרות תרבויות קהילתיות מקומיות, המבטאות מצב זמני ודינמי. אמצעי התקשורת והמדיה הדיגיטלית מגבירים את החשיפה והמגע, הישיר והווירטואלי, בין קצווי עולם. בנוסף לכך אמצעי היצירה התרבו והם כוללים גם אמצעים דיגיטליים וחומריים.

האתגר הניצב בפנינו:

- זיהוי, איסוף ושימור תוצרי תרבות
- הגברת המודעות הקהילתית למורשת ולשימורה
- גיוס האליטה התרבותית והכלכלית וקירובה למורשת הקהילתית
- חשיפה, פרסום וחינוך לשימור
- פיתוח שיטות בנות קיימא זמינות וזולות לשימור המדיות העכשוויות
- הכשרת טכנאי שימור ומשמרים 
 
 

<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנסPowered By teti-tu