רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ועדת הכנס

פרופ' מייק טרנר  - הקתדרה של אונסקו בלימודי עיצוב אורבני ושימור, אקדמיה בצלאל
פרופ' עירית עמית כהן - המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה אוניברסיטת בר אילן ואיקומוס ישראל
יעל פורמן-נעמן - המחלקה למדיניות ומחקר, מינהל שימור, רשות העתיקות
אדר' יוסי קליין  - המחלקה לארכיטקטורה, אקדמיה בצלאל
אדר' שמואל גרואג - המחלקה לארכיטקטורה, אקדמיה בצלאל
מיכאל כהן - המחלקה למדיניות ומחקר, מינהל שימור, רשות העתיקות


Powered By teti-tu