רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ועדת ההיגוי

אדר' דב אלון, עמותת האדריכלים

דניאל בראלי, הועד הישראלי לאונסקו

ד"ר צביקה גרינהוט, רשות העתיקות – תחום טיפול בממצאים  

הנקין מיכל, הארגון הישראלי לארכיונאות ומידע

פרופ' זאב וייס, האוניברסיטה העברית – המכון לארכאולוגיה

פרופ' מייק טרנר, קתדרת אונסקו – בצלאל

אדר' רותי ליברטי שלו, הטכניון – התמחות בשימור

ד"ר רוית לין, אוניברסיטת חיפה  – החוג לארכאולוגיה, שימור מורשת התרבות הבנויה
ד"ר נורית ליסובסקי, הטכניון – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

אדר' זאב מרגלית, רשות הטבע והגנים

פרופ' משה מרגלית, קתדרת אונסקו – אוניברסיטת תל אביב

חומי נובנשטרן, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 

אדר' יעל סיון-גייסט, משרד הפנים – מינהל התכנון

יובל סיטון, הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות 

פרופ' עירית עמית-כהן, אוניברסיטת בר אילן – המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, ואיקומוס ישראל

עליזה פולגר, איקו"ם ישראל

יעל פורמן-נעמן, רשות העתיקות, מינהל שימור – המחלקה למדיניות ומחקר

גיא קב ונקי, איגוד המתכננים

עו"ד גדעון קורן, איקומוס ישראל

אדר' יוסי קליין, בצלאל – המחלקה לארכיטקטורה

ד"ר נדב קשטן, מכללת גליל מערבי – החוג לשימור

פרופ' ריכב (בוני) רובין, האוניברסיטה העברית – המחלקה לגיאוגרפיה

פרופ' אלי שטרן, פורום אונסקו אוניברסיטאות ומורשת – אוניברסיטת בן גוריוןPowered By teti-tu