רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
קול קורא

 
וועדת הכנס מזמינה את העוסקים בשימור מורשת התרבות: חוקרים, משמרים, אוצרים, ארכיונאים, אדריכלים, מתכננים וכל בעל עניין
להגיש תקצירים להרצאות או לפוסטרים המתאימים לנושאי הכינוס:

1. מורשת תרבות וחברה
2. מורשת התרבות והרקמה העירונית
3. מורשת ומרחב כפרי
4. מפגשים בין מורשת טבע ומורשת תרבות


הנחיות להגשת התקציר
1. התקציר יוגש לעיונה של ועדת הכנס שתחליט אם לשבצו בכנס.
2. התקציר חייב להישלח כמסמך וורד (Word document) ולא כמסמך pdf.
3. התקציר יישלח לכתובת דואר אלקטרוני:

מדריך לכתיבת התקציר
• התקציר יכיל עד 300 מילים
• התקציר יוגש בגופן דויד בגודל 12, ברווח יחיד
• הנושא והכותרת ייכתבו באות בולטת
• שם מגיש/ת ההרצאה, יודגש באות ובקו
• מתחת לשם המרצה יירשם הגוף, שאותו הוא מייצג באות נטויה
וכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש/ת ההרצאה.

לוח זמנים לקראת הכנס

מועד אחרון להגשת תקצירים:
30 באפריל 2012

הודעה על קבלה:
30 ביוני 2012

הרשמה לכינוס:
1 באוגוסט 2012  

הגשת מאמרים:
1 בנובמבר 2012 

יום הכינוס: 
22 בנובמבר 2012 

Powered By teti-tu